Ana Sayfa   Haberler
Son Mesaj - Gorüntülenemiyor
Yaygaları Görmek İçin Üye Olmalısınız.

Türk Ticaret Bankası Munzam Vakfı
Temmuz 14, 2024, 11:51:01 *
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Duyurular: SMF - Henüz Yeni Yüklendi!
 
  Ana Sayfa Yardım Ara Giriş Yap   Kayıt    
Kayıt - Gerekli Bilgiler
Kullanıcı adı seçin:
Sadece forumumuzda tanınmanız için kullanılacaktır. Kayıt olduktan sonra profilinizden görünen isminizi değiştirebilirsiniz.
E-Posta:
Buraya kullandığınız geçerli e-posta adresi girin
Şifrenizi seçin:
Şifreyi tekrarlayın:
Resim doğrulaması:
Resimde gösterilen harfleri giriniz
Resimde gösterilen harfleri giriniz
Sicil No:
Sicil No
Medeni Hali:
Medeni Hali
Ev Telefonu:
Ev Telefonu
Cep Telefonu:
Cep Telefonu
Faks:
Faks
Ev Adresi:
Ev Adresi
Çalıştığınız Şubeler:
Çalıştığınız Şubeler
Çalıştığınız Şubeler:
Çalıştığınız Şubeler
Çalıştığınız Şubeler:
Çalıştığınız Şubeler
Emekli Olduğunuz Şube:
Emekli Olduğunuz Şube
Sitemizin Kuralları


A - TANIMLAR
Sözleşmenin devamında kullanılan tanımların neleri ifade ettiği aşağıda açıklanmıştır.

Vakıf :   Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nı,
Site : Vakfımızın internet sitesi'ni,
Türkbank : Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'ni,
Türkbanklı : Türkbank'ta çalışıp emekli olmuş veya geçici süreyle çalışmış personeli,
Vakıf Üyesi : Vakfımızın tüm üyelerini,
Konuk Üye : Bankanın faaliyette olduğu dönemde, kısa süreli de olsa bankada çalışmış Türkbank'lıları,
Onursal Üye : Sitede bulunmasının bizlere onur vereceği, çeşitli mevki ve makam sahiplerinden oluşan üye grubunu,
Site Üyesi : Sitemizin tüm üye gruplarını,
Site Yönetimi : Sitenin yönetiminden, site üyelerinin gönderdiği içerik ve yorumların kontrolünden sorumlu kişileri ifade etmektedir.

1-) Sitemiz, Türkbanklılara özel olduğu için kayıt olacak üyelerin Türkbanklı olması şarttır. Siteye başvuru ve onayı halinde Konuk Üye, siteyi onurlandıracağı düşünülen kişiler de başvuru koşulu olmaksızın Onursal Üye statüsünde site üyeliğine alınabilirler.

2-) Üyelerin, siteye gönderecekleri içerik mutlaka Türkçe olmalıdır. Türkçe harici bir dille yazılan şiir, metin ve benzeri içerik ve yorumların Türkçe karşılıkları mutlaka yazılmalıdır, aksi takdirde bu içerik ve yorumlara sitede yer verilmeyecektir.

3-) Türk Ceza Kanununda bilişim suçlarının kapsamı genişletilmiş olup, internet üzerinden yazı veya yorum şeklindeki metinler ile yapılan hakaret ve tehdit suçlarına ilişkin cezalar ağırlaştırılmıştır. Bu nedenle Türk Ceza Yasasının hürriyete karşı işlenen suçlar(madde 106), Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına karşı işlenen suçlar(madde 299, 300, 301), Devletin Güvenliğine karşı işlenen suçlar(madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308), Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar(madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316), Milli savunmaya karşı işlenen suçlar(madde 317. 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325), Devlet sırlarına karşı işlenen suçlar(madde 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339), Yabancı devletler ile olan ilişkilere karşı işlenen suçlar(madde 340, 341, 342) fiillerine aykırı davrananlar, bu fiillerinden dolayı kanun önünde bizzat kendileri sorumludurlar.B u kanun maddelerine aykırı davranan üyelerin site yazı ve döküman erişimleri iptal edilecektir.

4-) Site üyeleri suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel, ulusal ve uluslar arası yasalara ters düşecek bir durum yaratan yada bu durumlardan herhangi birini teşvik eden hiçbir tür yasa dışı tehditkâr, hakaret içeren, küçük düşüren, kaba, rencide eden, aşağılayan iletimlerde bulunamazlar. Bu türden içerik ve yorum gönderenleri site üzerindeki faaliyetleri kısıtlanacaktır.

5-) Pornografik içerikli sayılabilecek fıkralar, argo kelimeler ve bu kelimelere çağrışım yapılabilecek bilumum kısaltma vs. içeren içerik ve yorumların gönderilmesi yasaktır.

6-) Sitemizde, dini ve siyasi ideoloji ihtiva eden içerik ve yorumlara yer verilmeyecektir.

7-) Başkalarına ait olan kişisel bilgilerin kötüye kullanılmasına yönelik içerik ve yorumlara sitemizde yer verilmeyecektir.

8-) Evrensel olan genel görgü ve ahlak kuralları sitemizde aynen geçerlidir.

9-) Site yönetimi, site üyeleri tarafından sorulan tüm sorulara cevap vermek mükellefiyetinde değildir.

10-) Bir başka kaynaktan faydalanılarak yazılan yazılarda mutlaka kaynak ve site adı belirtilmelidir. Kaynak belirtmede yetersiz kalındığında “alıntıdır” ibaresi belirtilmelidir. Site üyeleri, üçüncü kişilerin telif hakkı sahibi bulunduğu fikri eser, fotoğraf, yazı, resim ve benzeri ürünleri kullanamazlar. Söz konusu ürünlerin kullanılması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili içeriği ekleyen site üyesine aittir. Söz konusu fiil nedeniyle vakfımızın hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

11-) Site üyeleri, virüs veya başka bir zararlı unsur içeren her türlü bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme iletilemez.

12-) Üyelik hesabı üyeye özeldir ve aynı “kullanıcı adı” iki farklı üyeye verilmemektedir. “şifre” sadece kullanıcı tarafından belirlenir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin korunması/gizliliği üyenin sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifre bir başkasına devredilemez. Aksi taktirde doğacak tüm problemlerden ve hukuki yükümlülüklerden üyenin kendisi sorumlu olacaktır.

13-) Site üyesi, kendi üye adı ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur. Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce üyeliği sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden sorumlu olacaktır.

14-) Kuralların değiştirilmesi hakkı site yönetimine aittir. Gerekli görüldüğünde buradaki kurallar değiştirilebilir veya yeni kurallar eklenebilir. Site üyeleri, değişebilecek kuralları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

15-) İşyeri tanıtımları bölümünde tanıtımları yapılan işletmeler ile yapılacak ticaretten doğabilecek problemlerden vakfımız sorumlu değildir.

16-) Vakıf ve site yönetimi, herhangi bir zamanda sitenin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sitenin geçici bir süre askıya alınmasını veya tamamen durdurulmasından dolayı vakfın, site üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Site üyeleri, sitenin yayın hizmetinde meydana gelebilecek aksamalardan dolayı vakıf aleyhinde herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz ve herhangi bir hukuki işlem başlatamaz.

17-) Üyeler, vakfımızın yazılı izni olmaksızın site adına herhangi bir girişimde bulunamaz, vakfı temsil edemez ve site adına bağlayıcı sözler veremez.

18-) Sitemiz hizemetlerinden faydalanılarak yapılacak gayri kanuni ve gayri ahlaki işlemler konusunda site yönetimi her türlü bilgiyi yasal merciilere vermekte serbesttir. Gerek yapılan işlemlerden gerekse de yasal merciilere bilgi vermekten sorumlu tutulamaz.

19-) Sitemizin verdiği hizmetler; özlük haklarına saldırıda bulunacak, kişi veya kurumlara veya Vakfımıza hakaret edecek ve zarar verecek şekilde kullanılamaz.

20-) Site ve vakıf yönetimi; site dahilinde interaktif alanlarda üyelerin yolladığı içerik ve yorumlardan sorumlu değildir; bu alanlarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda değildir.

21-) Sitemizde yayınlanan tüm içerik ve yorumlar haber vermeksizin ve sebep belirtmeksizin kaldırılabilir ve/veya içerikleri kısmen veya tamamen değiştirilebilir.

22-) Site üyeleri, bir başka üyenin sitenin herhangi bir bölümünü kullanmasını engelleyecek taleplerde bulunamaz,

23-) Site yönetimi; üyelerin site üzerinden birbirleriyle paylaşacakları kişisel bilgilerin yanlış kullanımından sorumlu tutulamaz.

24-) Site yönetimi; sitenin veritabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

25-) Site üyesi, diğer bir site üyesini taciz ve tehdit edemez, herhangi bir konuda zorlayamaz,

26-) Site üyesi, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Vakfın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten vakıf kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulune uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

27-) Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.) uygulanacaktır.

28-) İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

29-) Site üyesi, aşağıdaki "onay kutusunu" tıklayıp "kabul ediyorum" butona bastığında, bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Üye, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okumuş, kabul ve taahhüt etmiştir.

MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!

MKPortal ©2003-2006 mkportal.it